Wat is de betekenis van Selectie?

2024-02-28
Studiekeuzewoordenboek

Studiekeuze123 (2022)

Selectie

Bij sommige opleidingen word je niet zomaar toegelaten. Voor die opleidingen moet je deelnemen aan een selectie. Er zijn verschillende vormen van selectie. Zo heb je numerus fixusopleidingen, opleidingen met aanvullende eisen of kleinschalig intensief onderwijs.

2024-02-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

selectie

selectie - zelfstandig naamwoord uitspraak: se-lec-sie 1. het uitzoeken op een bepaalde eigenschap ♢ de coach selecteert de voetballers voor de wedstrijd Zelfstandig naamwoord: se-lec-sie de selectie ...

2024-02-28
Cito's toetstechnische begrippenlijst

Cito (2016)

Selectie

Selectie is het door de opnemende instantie uitkiezen van personen voor een bepaalde vacature of een bepaalde opleiding, op grond van relevant geachte indicatoren, bijvoorbeeld eerder behaalde diploma's, afgelegde toets, werkervaring en dergelijke.

2024-02-28
Wielersportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

selectie

(de; -s) 1 SP - het uitzoeken van personen naar geschiktheid voor een bep. representatie op sportgebied. 2 - geselecteerde groep renners behorend tot dezelfde categorie waaruit ploegen worden samengesteld die deelnemen aan wedstrijden die voor ploegen worden georganiseerd (zoals één- of meer daagse wegwedstrijden), bv. clubselectie, clubcombinaties...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-28
Golfsportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

selectie

(de; -s) - geselecteerde groep, m.n. van spelers, die een land vertegenwoordigt: de nationale selectie.

2024-02-28
Operationeel personeelsmanagement

Een praktische handleiding

selectie

Geheel van activiteiten die gericht zijn op en leiden tot het uitkiezen van personen voor de vervulling van functies, zodanig dat aan bepaalde maatstaven met betrekking tot de consequenties van gemaakte keuzen zo goed mogelijk wordt voldaan.

2024-02-28
Verpleegkundig woordenboek

Anneke van Schie (2000)

Selectie

Hiervan spreekt men wanneer vertekening (bias) veroorzaakt wordt doordat groepen die vergeleken worden, bijvoorbeeld wel- en niet-geëxponeerden, ook nog in andere opzichten dan de expositie verschillen (onderzoeksjargon).

2024-02-28
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

selectie

selectie - Zie natuurlijke selectie, kunstmatige selectie, seksuele selectie.

2024-02-28
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Selectie

[Lat. selectio] uitlezing, keuze, teeltkeus, sortering.

2024-02-28
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Selectie

(selektie) keuze; het uitkiezen

2024-02-28
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Selectie

Bij werving van personeel: het keuzeproces dat als doel heeft het uitkiezen van de meest geschikte kandidaat voor een bepaalde functie, een kandidaat van wie de mogelijkheden en doelstellingen het beste aansluiten bij die van de organisatie. Voor een goede keuze is een zorgvuldige oriëntatie op deze doelstellingen en mogelijkheden van de organisati...

2024-02-28
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

selectie

proces van het volgens bepaalde expliciete of impliciete criteria maken van een keuze uit het aanbod van boeken, tijdschriften en andere documenten die voor verwerving door de bibliotheek in aanmerking komen. - boekselectie [1].

2024-02-28
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

selectie

(L., selectio = keuze), uitkiezen van individuen met bepaalde erfelijke eigenschappen uit een groep organismen en deze dan bestemmen voor voortplanting. Bij natuurlijke selectie door betere eigenschappen meer voortplantingsen/of levenskansen; bij kunstmatige selectie om deze eigenschappen voortgekweekt, ➝ groepsselectie, ➝ k-selectie, ➝ r-selectie.

2024-02-28
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

SELECTIE

psychologische keuze volgens bepaalde criteria. Het introduceren van de → testmethode in de psychologie heeft het mogelijk gemaakt mensen in te delen en degenen die voor bepaalde functies geschikt lijken te selecteren. De toepassing van deze technieken op de industrie heeft tot gevolg gehad, dat het aantal ongelukken aanzienlijk verminderde, d...

2024-02-28
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Selectie

uitkiezing; keuze; selectietheorie: leer der teeltkeuze volgens Darwin.

2024-02-28
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Selectie

een keuze of keur uit een veelheid, meestal door op een speciale eigenschap te letten; selectie en contra-selectie (een keur, waarbij men juist niet op die eigenschap let) komen veel voor bij statistisch onderzoek; in de biologie bedoelt men met selectie veelal de natuurlijke teeltkeus.

2024-02-28
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Selectie

s., seleksje, suverjen (it).

2024-02-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Selectie

(<Fr.-Lat.), v., 1. keuze; het uitkiezen: (in ’t bijz.) het uitzoeken van personen naar geschiktheid voor een bep. beroep of voor een bep. opleiding: een scherpe selectie toepassen. 2. keuze, wat uitgekozen is; — uitgekozen gedeelten: een selectie uit de operettes van Lehar.

2024-02-28
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Selectie

zie Teeltkeus.

2024-02-28
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

selectie

v. uitlezing.