Wat is de betekenis van Selectie?

2018
2022-09-26
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Selectie

Hiervan spreekt men wanneer vertekening (bias) veroorzaakt wordt doordat groepen die vergeleken worden, bijvoorbeeld wel- en niet-geëxponeerden, ook nog in andere opzichten dan de expositie verschillen (onderzoeksjargon).

2018
2022-09-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

selectie

selectie - zelfstandig naamwoord uitspraak: se-lec-sie 1. het uitzoeken op een bepaalde eigenschap ♢ de coach selecteert de voetballers voor de wedstrijd Zelfstandig naamwoord: se-lec-sie de selectie ...

Lees verder
2017
2022-09-26
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

selectie

selectie - Zie natuurlijke selectie, kunstmatige selectie, seksuele selectie.

2016
2022-09-26
Cito

Onderzoek & Wetenschap

Selectie

Selectie is het door de opnemende instantie uitkiezen van personen voor een bepaalde vacature of een bepaalde opleiding, op grond van relevant geachte indicatoren, bijvoorbeeld eerder behaalde diploma's, afgelegde toets, werkervaring en dergelijke.

2009
2022-09-26
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

selectie

(de; -s) 1 SP - het uitzoeken van personen naar geschiktheid voor een bep. representatie op sportgebied. 2 - geselecteerde groep renners behorend tot dezelfde categorie waaruit ploegen worden samengesteld die deelnemen aan wedstrijden die voor ploegen worden georganiseerd (zoals één- of meer daagse wegwedstrijden), bv. clubselectie, clubcombinaties...

Lees verder
2009
2022-09-26
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

selectie

(de; -s) - geselecteerde groep, m.n. van spelers, die een land vertegenwoordigt: de nationale selectie.

2004
2022-09-26
Operationeel personeelsmanagement

Een praktische handleiding

selectie

Geheel van activiteiten die gericht zijn op en leiden tot het uitkiezen van personen voor de vervulling van functies, zodanig dat aan bepaalde maatstaven met betrekking tot de consequenties van gemaakte keuzen zo goed mogelijk wordt voldaan.

1994
2022-09-26
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Selectie

[Lat. selectio] uitlezing, keuze, teeltkeus, sortering.

1993
2022-09-26
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Selectie

(selektie) keuze; het uitkiezen

1991
2022-09-26
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Selectie

Bij werving van personeel: het keuzeproces dat als doel heeft het uitkiezen van de meest geschikte kandidaat voor een bepaalde functie, een kandidaat van wie de mogelijkheden en doelstellingen het beste aansluiten bij die van de organisatie. Voor een goede keuze is een zorgvuldige oriëntatie op deze doelstellingen en mogelijkheden van de organisati...

Lees verder
1990
2022-09-26
BDI

BDI terminologie

selectie

proces van het volgens bepaalde expliciete of impliciete criteria maken van een keuze uit het aanbod van boeken, tijdschriften en andere documenten die voor verwerving door de bibliotheek in aanmerking komen. - boekselectie [1].

Lees verder
1974
2022-09-26
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

selectie

(L., selectio = keuze), uitkiezen van individuen met bepaalde erfelijke eigenschappen uit een groep organismen en deze dan bestemmen voor voortplanting. Bij natuurlijke selectie door betere eigenschappen meer voortplantingsen/of levenskansen; bij kunstmatige selectie om deze eigenschappen voortgekweekt, ➝ groepsselectie, ➝ k-selectie, ➝ r-selectie....

Lees verder
1973
2022-09-26
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Selectie

v. (-s), 1. (biologie) natuurlijke selectie, eliminatie van de minder-aangepaste individuen van een populatie; teeltkeus: het uitkiezen van de meest geschikte individuen voor veredelingskruisingen (kunstmatige selectie); 2. (sociologie) het uitzoeken naar geschiktheid: een strenge selectie toepassen; 3. wat uitgekozen is; uitgekozen gedeelten: een...

Lees verder
1965
2022-09-26
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

SELECTIE

psychologische keuze volgens bepaalde criteria. Het introduceren van de → testmethode in de psychologie heeft het mogelijk gemaakt mensen in te delen en degenen die voor bepaalde functies geschikt lijken te selecteren.

1955
2022-09-26
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Selectie

uitkiezing; keuze; selectietheorie: leer der teeltkeuze volgens Darwin.

1954
2022-09-26
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Selectie

een keuze of keur uit een veelheid, meestal door op een speciale eigenschap te letten; selectie en contra-selectie (een keur, waarbij men juist niet op die eigenschap let) komen veel voor bij statistisch onderzoek; in de biologie bedoelt men met selectie veelal de natuurlijke teeltkeus.

1952
2022-09-26
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Selectie

s., seleksje, suverjen (it).

1950
2022-09-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Selectie

(<Fr.-Lat.), v., 1. keuze; het uitkiezen: (in ’t bijz.) het uitzoeken van personen naar geschiktheid voor een bep. beroep of voor een bep. opleiding: een scherpe selectie toepassen. 2. keuze, wat uitgekozen is; — uitgekozen gedeelten: een selectie uit de operettes van Lehar.

Lees verder
1949
2022-09-26
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Selectie

zie Teeltkeus.

1948
2022-09-26
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

selectie

v. uitlezing.