Paul Lammerts

Jurist bij DossierMeester. ZW en WIA Wingman.

Gepubliceerd op 25-10-2017

2017-10-25

Herindicatie WSW

betekenis & definitie

Wsw-ers met een geldige Wsw-indicatie behoren tot de doelgroep van de banenafspraak cq het quotum. De mogelijkheid voor het aanvragen van een verlenging (in jargon: 'herindicatie') is neergelegd in de Wsw, artikel 11, eerste lid, en in het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken, artikel 2, eerste lid.

Gebleken is dat gemeenten voor veel WSW-ers niet op tijd bij UWV om een verlenging van de indicatie hebben gevraagd. Dit kan tot gevolg hebben dat WSW-ers niet meer in het landelijk doelgroepregister (LDR) voor de banenafspraak staan opgenomen. SZW en UWV achten dit onwenselijk. Daarom heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 24 oktober 2017 gemeenten opgeroepen* de termijn goed in de gaten te houden en om zo nodig om een herindicatie bij het UWV aan te vragen. Voorts krijgen gemeenten van 1 november 2017 tot 1 februari 2018, via het zakelijk portaal van UWV Gegevensdiensten, éénmalig hun populatie uit het LDR bestand ter beschikking gesteld door het UWV. Gemeenten kunnen op deze wijze zorg dragen voor een juiste opname van deze personen in de gemeentelijke administratie, zodat gemeenten het totaalbeeld van de gemeentelijke doelgroep geactualiseerd kunnen houden.

* Zie: Brief regering nummer 2017Z14134, 'Verzamelbrief aan gemeenten 2017-3'.

Bronvermelding