Paul Hassels Mönning

Eigenaar DutchmarQ, B2B inbound sales & marketing

Gepubliceerd op 28-02-2015

2015-02-28

Closed Loop Marketing

betekenis & definitie

Closed loop marketing maakt de bijdrage per instrument en kanaal inzichtelijk door de individuele bijdrage te bepalen aan het bereiken van commerciële doelstellingen zoals naamsbekendheid, traffic, aantallen aanvragen, sales en cross-sell of up-sell. Hierdoor wordt de 'cirkel gesloten': welke input leidt tot welke output?

Closed loop marketing gaat uit van het gebruik van data over klantgedrag bij het verfijnen van marketing campagnes en het aantoonbaar verbeteren van de sales performance. Het meten, weten en bijsturen over het gehele marketing proces staat daarbij centraal. In gewoon nederlands zou je kunnen spreken over het ‘rond maken’ van de cirkel: de marketing & sales cyclus.

Als bijvoorbeeld 10% van alle aanvragen uit social media marketing worden gerealiseerd lijkt dat een heel fraaie score. Die score komt echter in een ander licht te staan als er tegelijkertijd liefst 20% van het marketingbudget en –team aan sociale media worden gespendeerd. Andersom is een additionele investering in tijd of geld goed te rechtvaardigen als een kanaal relatief (veel) meer output dan input oplevert.

Closed loop marketing is mogelijk door het benaderen van prospects en klanten met relevante content die aansluit bij hun persoonlijke, individuele voorkeur. Het resultaat van deze persoonlijke benadering wordt - volledig geautomatiseerd - op contactniveau teruggekoppeld, zodat een gesloten cirkel ontstaat: dit is de ‘closed loop’.

Closed loop marketing stelt de marketeer in staat om aantoonbaar meerwaarde te leveren. En stelt hem daarmee veel beter dan voorheen om accountable te zijn voor de bijdrage van de marketing discipline aan de commerciële resultaten. Closed loop marketing vormt daarmee een belangrijke bijdrage aan een meer integrale, 'smart' benadering van business-to-business marketing en sales.

Marketingautomatisering tools zoals Marketo, SharpSpring en HubSpot leveren een belangrijke bijdrage aan het bereiken van 'closing the loop' in B2B marketing & sales.