Hitchens, Christopher betekenis & definitie

Christopher Hitchens (1949­-2011) was een Britse en later tot Amerikaan genaturaliseerde journalist die zich ontwikkelde tot een van de meest succesvolle pleitbezorgers van de atheïstische zaak. Hij maakte deel uit van een groep van denkers die men aanduidt als het ‘Nieuwe Atheïsme’ (‘New Atheism’).

Hitchens typeert zijn eigen denken niet alleen als ‘atheïstisch’, maar ook als ‘anti­theïstisch’. In zijn boek God is not Great (2007) ontwikkelt hij vier grote bezwaren (‘irreducible objections’) tegen religieus geloof, namelijk:

1 Het geeft een geheel verkeerde voorstelling van de oorsprong van de mens en de kosmos, 2 Het lijdt aan de kardinale fout van een maximum van slaafse volgzaamheid gecombineerd met een maximum aan solipsisme, 3 Het is zowel oorzaak als gevolg van seksuele repressie, 4 Het is uiteindelijk gebaseerd op wensdenken.

Hitchens denkt niet dat religie op de korte termijn zal uitsterven. Hij stelt: ‘Religious faith, precisely because we are still­ evolving creatures, is ineradicable. It will never die out, or at least not until we get over our fear of death, and of the dark, and of the unknown, and of each other’. Dat is een belangrijke uitspraak. Hieruit blijkt dat men Hitchens geen triomfalistisch secularisatie geloof kan toeschrijven. Er is in de literatuur nogal wat discussie over de vraag of modernisering met zich mee zal brengen dat de invloed van het geloof op het openbare leven zal verminderen.

Laatst bijgewerkt 17-02-2017