Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Tuinbouw

betekenis & definitie

Tuinbouw - is een bedrijf, dat, meer nog dan landbouw, onafgebroken zorg en toewijding eischt. De planten zijn veelal teerder, de verscheidenheid er van veel grooter en de waarde der planten hooger. Zij worden bij de teelt bijna steeds afzonderlijk nagegaan en later ook dikwijls per stuk verhandeld. De bollenvelden, de vele H.A. met groenten, de uitgestrekte terreinen met vaste planten en met sierheesters (millioenen rozenstruiken, enz.) zijn eenige voorbeelden.

Bij tuinbouw teelt men voorts een belangrijk deel der planten onder glas (men kweekt onder koud-, warm-, enkel-, dubbel-glas); gebruikt allerlei bijzondere aardmengsels; vermenigvuldigt de gewassen op kunstmatige wijze door stekken, enten, enz.; regelt de mate van licht (scherm van latten, linnen, enz.); van vocht (gieten, spuiten, sproeien, enz.) en de temperatuur (verwarming van den bodem en der lucht). Door snoei wijzigt men den vorm, vermeerdert men de bloeirijkheid en de vruchtdraging, verlengt men soms den levensduur. Door verlegging van den groeitijd (drooghouden, bewaren in koelhuis, teelt onder glas, vervroegen, enz.) levert de tuinbouw ten allen tijde een keur van malsche, jonge groenten, ooft, siergewassen en bloemen. Onderdeelen van den tuinbouw zijn: de groententeelt, de fruitteelt, de boomkweekerij, de bloemisterij (met het maken van bloemwerk en het versieren), de teelt van bloembolgewassen, van vasteplanten, van tuinbouwzaden, het aanleggen van tuinen, parken, enz. Wijl de tuinbouwproducten ten deele spoedig bederven (zacht fruit, malsche groenten, bloemen) is ook de handel met bijzondere zorg geregeld.

Dit blijkt o. a. uit de „Veilingen”, coöperatief door onze tuinbouwers opgericht en in stand gehouden. — T. als groot-bedrijf kon eerst in de vorige eeuw ontstaan, nadat de onmisbare hulpmiddelen ter beschikking kwamen. T. uit liefhebberij is waarschijnlijk ouder dan de landbouw. Het planten van heilkruiden, nut- of sierplanten bij de woning zal wel voorafgegaan zijn aan het bebouwen en ploegen van akkers. Tuinbouw in den allereenvoudigsten vorm: het verzorgen van planten in huis, is mogelijk voor ieder en verhoogt het levensgenot.