Reiger betekenis & definitie

Reiger of Blauwe reiger, ook Aalreiger genaamd, Ardea cinerea. Lengte tot 96 c.M„ staart 14 c.M.; blauwachtig grijs, onderkant wit. Op den kop een kuif van lange veeren, Leeft overal in de oude wereld, behalve in het hooge N. Hier te lande zomergast van April tot September ; vele exemplaren blijven echter den winter over; nestelt in boschrijke streken (reigerbosschen).

Een listige en valsche, doch bange vogel, die zich met allerlei levende dieren voedt ; is vaak nuttig als verdelger van ongedierte, kan echter in vischkweekerijen schadelijk worden. Men kan een r. in de vlucht van een ooievaar onderscheiden, doordat de eerste den hals S-vormig kromt, de laatste daarentegen met gestrekten hals vliegt.

Laatst bijgewerkt 17-01-2019