Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 24-01-2019

Gens

betekenis & definitie

Gens - (Lat.), een kring van familiae, die door hetzelfde nomen gentilicium verbonden waren en van denzelfden pater familias afstamden. Zij hadden gemeenschappelijke godsdienstplechtigheden (sacra), begraafplaatsen en bepalingen voor het erfrecht en de curateel der leden (gentiles). De g. van den koningstijd waren patricisch; later werden plebejische g. gevormd. Zij verloren later alle politieke beteekenis.

< >