Wat is de betekenis van Gens?

2024-06-14
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

gens

Verbastering van God. In de 16de en 17de eeuw komt voor gens willigen voor, een verbastering van ‘bij de wil van God’. zie gans2, godswil.

2024-06-14
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Gens

[Lat. gens, gentis = geslacht, ook: stam, volk; woord verwant met stam gen- = voortbrengen] bij de Romeinen groep van families met gemeenschappelijke naam, geslacht.

2024-06-14
XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Jos Liefrink (1989)

Gens

Gens - Kring van familiae. Alhoewel de oorsprong van de gens nog niet voor iedereen vaststaat, mag men aannemen dat zij een groepering van families was, die van dezelfde stamvader, langs de mannelijke lijn afstamden. Al de leden droegen dezelfde gentilische naam, hadden dezelfde gentilische rechten, namen deel aan dezelfde eredienst van hun bescher...

2024-06-14
Woordenboekje Nederlandse Jiddisch

H. Beem (1975)

Gens

ganzen; Nieuwhoogduits Gänse.

2024-06-14
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Gens

geslacht of familie bij de oude Romeinen (mv.: gentes)

2024-06-14
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Gens

(zie gent) lieden, mensen, bedienden, personeel; les petites gens, de kleine luyden: gens d'affaires, zakenmensen; gens d'église, geestelijken; gens d'épée (de guerre), krijgslieden; gens de lettres, letterkundigen; gens du monde, mensen uit de hogere standen.

2024-06-14
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Gens

gentis, f. geslacht, stam 1. in engere zin = een aantal families met hetzelfde nomen (gentile) en gemeenschappelijke sacra (gentilicia), sine gente, van lage stand, Hor.; patricii maiorum et minorum gentium, van de eerste en tweede rang (die door Romulus en die later door Tarquinius Priscus gekozen waren), Cio., Liv., en zo dii mai...

2024-06-14
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gens

in oude Rome gebruikelijke vereniging van hen, die door afstamming met elkaar verbonden waren en een gemeenschappelijke naam voerden, b.v. gens Cornelia. Een G. was weder onderverdeeld in families, herkenbaar aan de hij de gens-naam gevoegde cognomen. Een Romein droeg dus drie namen b.v. Publius (praenomen), Cornelius (nomen gentilicium) Scipio (co...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-14
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

gens

(Lat.) v. vereniging van de patricische familiën van dezelfde oorsprong en dezelfde naam bij de Romeinen.