Exponent betekenis & definitie

Exponent - getal (of vorm), dat de macht aanwijst, waartoe een zeker getal of een zekere vorm moet verheven worden. Bijv. in 34 is 4 de exponent, in ab is b de exponent, in (3a+ 4)7p—q is 7p—q de exponent.

Gepubliceerd op 19-01-2019