Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 27-06-2020

kruiswoordraadsel

betekenis & definitie

o. (-s), woordraadsel waarbij men in de daarvoor bestemde vakjes van een gegeven raster de woorden die geraden moeten worden zodanig horizontaal en verticaal invult, dat elk vakje slechts één letter bevat, die bij elkaar kruisende woorden gemeenschappelijk is.

(e) Het kruiswoordraadsel is verwant aan het →-acrostichon en het van oorsprong magische →woordvierkant, dat van links naar rechts, van boven naar beneden en omgekeerd gelezen steeds dezelfde tekst oplevert. In zijn huidige vorm werd het kruiswoordraadsel in 1913 geïntroduceerd door A.Wynne, redacteur van de puzzelrubriek in een Amerikaans zondagsblad.

LITT. R.Millington, The strange world of the crossword (1974).