Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 29-06-2020

dunken

betekenis & definitie

(mij dunkt, mij docht, dacht of dunkte, mij heeft gedocht of gedunkt), als mening hebben (over iets): wat dunkt u ervan? mij dunkt, dat; evenzo: naar mij dunkt, naar het mij voorkomt; die zaak dunkt mij goed, komt mij goed voor; (gemeenz.) me dunk(t) (het)! het is nogal wat, heeft heel wat te betekenen: ik heb maar twintig gulden gehad; (antw.) nou, me dunkt (’et)!, dat is niet zo weinig.