Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 14-03-2019

2019-03-14

beslissen

betekenis & definitie

beslissen - (besliste, heeft beslist),

1. iets waarover verschil van mening is, voorgoed tot een einde brengen, uitmaken: ik kan, durf niet — wie gelijk heeft; het pleit is beslist, die zaak is afgedaan;
2. iets dat nog onzeker is een bepaalde uitkomst doen hebben: toen was zijn lot beslist; de meerderheid besliste anders, wilde het anders;
3. kiezen uit diverse (alternatieve) mogelijkheden.

De beslissing is erop gericht, de mogelijkheid te kiezen die de grootste kans geeft dat een van te voren gesteld doel gerealiseerd zal worden. In de operationele analyse zijn technieken ontwikkeld, waarmee men het resultaat van een te nemen beslissing kwantitatief, met een bepaalde mate van nauwkeurigheid, kan voorspellen. Om uit de mogelijke maatregelen de meest gunstige te kunnen kiezen, moet men beschikken over een beslissingscriterium, dat onderlinge vergelijking mogelijk maakt. p verschillende manieren kunnen de diverse soorten beslissingen worden ingedeeld:

1. de unieke beslissing is een eenmalige beïnvloeding van de situatie, waarop alleen ten koste van grote offers teruggekomen kan worden, b.v. de bouw van een nieuwe fabriek;
2. de routine beslissingen betreffen de dagelijks voorkomende keuzen, b.v. in een bedrijf de voorraadaanvulling en acceptatie of afkeuring van een bepaalde partij goederen. Beide soorten beslissingen vereisen een ander beslissingscriterium.

LITT. Theil, Boot en Kloek, Voorspellen en beslissen (1966).