Nick Felix

Stagiair bij KRO Brandpunt

Gepubliceerd op 10-04-2015

2015-04-10

Sceptisch

betekenis & definitie

Sceptisch zijn wil zeggen dat men iets in twijfel trekt. Het doelt op een zekere achterdochtigheid, al heeft dat woord een iets negatievere bijklank dan wat sceptisch inhoudt. De term is terug te voeren naar de klassieke Griekse filosofen die de leer van de skeptikós aanhingen.

Dit hield in de oudheid in dat men probeerde kennis te verifiëren door te overpeinzen. Het kwam er op neer dat de wijze heren zo ongeveer alles waarvan werd aangenomen dat het waar was in twijfel brachten. Zij gingen er vanuit dat de menselijke geest niet in staat was om iets met volledige zekerheid te weten.
In tegenwoordige tijden is de betekenis van het woord meer algemeen. Het heeft dus niet alleen een wetenschappelijke of filosofische lading, maar doelt op twijfel over welk onderwerp dan ook. Iemand kan bijvoorbeeld sceptisch zijn over de gunstige weersvoorspellingen voor de komende week. Of over een voorlichtingspraatje dat door een docent van een school of andere onderwijsinstelling wordt gehouden tijdens een open dag.