Nick Felix

Stagiair bij KRO Brandpunt

Gepubliceerd op 25-01-2013

2013-01-25

Medio

betekenis & definitie

Medio is een woord uit het Latijn dat halverwege of middenin betekent. Hierbij gaat het vrijwel altijd over het midden van een tijdspanne.

Een voorbeeld van een tijdspanne is een jaar. Als er wordt gesproken over medio 2013, dan doelt men op een moment ergens halverwege dat jaar. Medio is in die zin niet een erg exacte aanduiding. Het wordt dan ook gebruikt als de precieze datum niet bekend is, maar men wel weet wanneer iets ongeveer plaatsvindt.
In de dagelijkse spreektaal wordt het woord niet veel gebruikt. Het is meer mediataal, dus in krantenberichten of online artikelen duikt de term met enige regelmaat op. Meestal gaat het om stukken waarin gespeculeerd wordt. Zoals gezegd is medio geen exacte term, dus als een journalist een bericht schrijft over een nog niet zeker zijnde datum van bijvoorbeeld een uit te brengen laptop, dan zal het woord medio vaak ingezet worden.