Datum betekenis & definitie

De datum is een tijdsaanduiding die bestaat uit een jaar, een maand en een dag uit die maand. Meestal wordt dit uitgedrukt in cijfers, maar de maand kan ook in woorden worden weergegeven.

De volgorde waarin de datum genoteerd wordt, kan per land verschillen. In Nederland noteert men eerst de dag, dan de maand en tot slot het jaartal. De Verenigde Staten houden er wat betreft de datumnotatie een omgekeerde volgorde op na; eerst de maand en dan de dag. Om dit te verduidelijken volgt een voorbeeld. Amerikanen zeggen 9/11 als ze het hebben over wat in Nederland 11 september (of 11-9) wordt genoemd. Het gaat over precies dezelfde dag, maar in een andere uitdrukkingsvorm.

Gepubliceerd op 12-01-2013