Nick Felix

Stagiair bij KRO Brandpunt

Gepubliceerd op 10-04-2015

2015-04-10

Middelbaar beroepsonderwijs

betekenis & definitie

Het middelbaar beroepsonderwijs (afgekort als mbo), is een praktische onderwijsrichting waarbinnen de leerlingen worden opgeleid in een specifiek vak. Binnen het mbo zijn er vier niveaus aangebracht en is het mogelijk om twee leerwegen te kiezen.

De meeste opleidingen aan het middelbaar beroepsonderwijs liggen in de hoek van de praktische vakken. De zorg, de bouw, administratief werk en technische opleidingen tot bijvoorbeeld monteur zijn enkele voorbeelden. Deze richtingen worden gedoceerd aan de zogenaamde roc's (regionale opleidingscentra).
Een mbo-opleiding kan in vier verschillende niveaus gevolgd worden. Niveau 1 is een assistentenopleiding en duurt 1 à  2 jaar. Niveau 2 voorziet in een basisopleiding van 2 tot 3 jaar. Daarna komt niveau 3, wat wordt gezien als de echte vakopleiding. Deze duurt tussen de 2 en 4 jaar. Tot slot is er niveau 4, een specialisatie-opleiding die meestal volgend op niveau 3 wordt gedaan en 1 of 2 jaar duurt. Niveau 4 kan ook opleiden tot een middenkaderfunctie, wat 3 of 4 jaar duurt.
De leerwegen binnen het mbo zijn onder te verdelen in een beroepsopleidende leerweg (bol) en een beroepsbegeleidende leerweg (bbl). De eerste variant houdt in dat een leerling voornamelijk lessen volgt en ongeveer 20 procent stage loopt. Bij bbl is een leerling vooral in de praktijk bij een bedrijf aan het werk en gaat hij of zij één dag in de week naar school.