Kubisme betekenis & definitie

Het kubisme is een kunststroming die opkwam aan het begin van de 20e eeuw (1907). De aanjager en meest bekende exponent van de stroming is Pablo Picasso. Kenmerkend voor het kubisme is het spelen met geometrische vlakken en perspectieven in een schilderij.

Een tweede belangrijk figuur in de stroming was Braque: samen met Picasso zocht hij naar een nieuwe vorm in de schilderkunst, zich uiteraard afzettend tegen al het voorgaande in het artistieke. Hierbij zochten ze vooral naar een manier om driedimensionale objecten zonder hulp van diepte op een tweedimensionaal doek uit te beelden.
Het eerste werk waarin dit echt gebeurde was 'Les demoiselles d'Avignon' van Pablo Picasso. Het wereldberoemde schilderij toont vier vrouwen met hoekige lichamen, maar wat meer opvalt zijn de neuzen. Deze worden frontaal zijwaarts weergegeven, iets wat Picasso later vaak laat terugkomen in zijn werken.
Een tentoonstelling van Braque en Picasso in 1909 wordt zeer kritisch ontvangen. Het gros van de goegemeente vindt de nieuwe stijl het maar niets. Een criticus beschrijft het als: 'bizarreries cubiques', rare kubussen. Hier schijnt de naam van de stroming aan ontleend te zijn.

Gepubliceerd op 09-03-2013