Wat is de betekenis van stroming?

2019
2022-05-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

stroming

stroming - Zelfstandignaamwoord 1. het zich in een bepaalde richting voortbewegen van een vloeistof Er stond een sterke stroming in de zeearm ten gevolge van de opkomende vloed. 2. een bepaalde beweging die zekere denkbeelden gemeen heeft Het kubisme was een ...

Lees verder
2018
2022-05-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

stroming

stroming - zelfstandig naamwoord uitspraak: stro-ming 1. het in grote hoeveelheden voortbewegen ♢ er staat een sterke stroming in de rivier 2. opvattingen over politiek, kunst of godsdienst ♢ er...

Lees verder
2002
2022-05-17
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

stroming

Een stroming is een manier van denken die in een bep. tijd heerst, er is dan sprake van bijv. artistieke, geestelijke of politieke verwantschap; het kan alle vormen van kunst betreffen, bijv. de postmoderne dans binnen de westerse theaterdans; vgl. met stijl (1); zie ook dansstroming.

1998
2022-05-17
Nova

Begrippenlijst Nova

Stroming

De vorm van warmtetransport waarbij de warmte zich samen met een stof verplaatst van de plaats met de hoogste temperatuur naar de plaats met de laagste temperatuur.

1984
2022-05-17
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

stroming

waterbeweging die gedurende langere tijd een bepaalde richting uitgaat. Stromingen kunnen door de getijden, de wind, door rivierafvoer en/of door dichtheidsverschillen ontstaan. De aan- of afwezigheid en de sterkte van stromingen zijn van groot belang voor de samenstelling en de aard van levensgemeenschappen in het water.

Lees verder
1973
2022-05-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

stroming

v. (-en), 1. het met kracht vloeien; 2. het zich verplaatsen van gassen en vloeistoffen (e); 3. (fig.) heersende denkwijze of werkwijze op godsdienstig, politiek, maatschappelijk, artistiek of ander terrein.(e) Hoewel een vloeistof en een gas eigenlijk bestaan uit moleculen die een zeer wanordelijke beweging uitvoeren, beschouwt men het fluïdu...

Lees verder
1952
2022-05-17
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Stroming

s., streaming.

1950
2022-05-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Stroming

v. (-en), 1. het met kracht vloeien: de stroming van water door een buis; je moet je bloed in stroming houden; langs de draad heeft een stroming van electriciteit plaats; 2. stromend water, vocht, lucht enz.; stroom: de stromingen in de zee; in de lucht zijn er steeds stromingen; 3. (fig.) heersende denkwijze, strekking: de voornaamste stromingen...

Lees verder
1937
2022-05-17
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

stroming

v. stromingen (de handeling van het stromen inz.: 1 het stromen van water of van een vloeibare stof; de richting; 2 stromend water of ander vocht inz. zeestroom; 3 het stromen van lucht; 4 zienswijze, mening, met zekere strekking, een bepaalde richting uitgaande): 1. de sterke stroming in de rivier; 2. de stromingen van de Hellespont; 3. opwaartse...

Lees verder