Immigratie- en Naturalisatiedienst betekenis & definitie

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een overheidsinstelling die belast is met de taak van het uitvoeren van het vreemdelingenbeleid. Dit houdt in de praktijk vooral in dat de IND aanvragen van niet-Nederlanders in behandeling neemt om te kijken of ze een verblijfsvergunning kunnen krijgen.

Het beleid zelf wordt in Den Haag gemaakt en valt onder het Ministerie van Justitie. De laatste jaren is het vreemdelingenbeleid steeds strenger geworden, waardoor de IND een instantie is geworden met een groter takenpakket.
Als iemand uit het buitenland voor langer dan drie maanden in Nederland wil blijven, zal deze altijd in aanraking komen met de IND. Er zijn verschillende opties, die afhankelijk zijn van wat de aanvrager wil. Een visum of korte verblijfsvergunning is bedacht voor mensen die niet al te lang in Nederland willen blijven. Ook voor het andere uiterste, de naturalisatie, oftewel het verkrijgen van de Nederlandse identiteit, is de IND de instantie die de uitvoering regelt. Het proces is er vaak een van protocollen en eisen waaraan iemand moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op een bepaalde regeling bij de IND.

Gepubliceerd op 24-04-2013