2020-02-17

Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een overheidsinstelling die belast is met de taak van het uitvoeren van het vreemdelingenbeleid. Dit houdt in de praktijk vooral in dat de IND aanvragen van niet-Nederlanders in behandeling neemt om te kijken of ze een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Het beleid zelf wordt in Den Haag gemaakt en valt onder het Ministerie van Justitie. De laatste jaren is het vreemdelingenbeleid steeds strenger geworden, waardoor de IND een instantie is geworden...