Europese Raad betekenis & definitie

De Europese Raad is een instituut van de Europese Unie (EU). Het bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de EU en de voorzitter van de Europese Commissie.

Sinds 1974 komt de Europese Raad twee keer per halfjaar samen in een belangrijke meeting die EU-top wordt genoemd. Hierin wordt gesproken over de ontwikkelingen in de EU en de voortgang van de Europese integratie. Er worden algemene beleidslijnen uitgezet op uiteenlopende vlakken.
De Europese Raad heeft echter geen wetgevende taken: het is meer een politiek overleg orgaan op het hoogste bestuurlijke niveau. Het belang ligt zowel intern (alles wat EU-landen aangaat), als extern (hoe treden de landen gezamenlijk naar buiten op internationaal niveau).
Bij het Verdrag van Lissabon (2009) is de Europese Raad ingesteld als officiƫle Europese instelling. Hier voor bestond het al wel, maar was de taak van de raad nog niet officieel vastgelegd.

Gepubliceerd op 12-04-2015