Veld betekenis & definitie

Veld - als politieke term: al diegenen die in een zekere beleidssector opereren, bijvoorbeeld het onderwijsveld. → maatschappelijk middenveld.

‘Verdere stappen zijn geconditioneerd,’ schrijven d’Ancona en Simons. Ze kenschetsen hun nieuwe scenario voor invoering van een stelselherziening in de gezondheidszorg als ‘weloverwogen verder’. Ze willen voorkomen dat ‘het veld’ (de partijen in de gezondheidszorg) het gevoel krijgt voor het blok te worden gezet, zo blijkt uit het stuk. de Volkskrant, 03-06-92

Om nieuwe ondermijnende activiteiten te voorkomen moet eerst ‘het veld’, particulier en ziekenfonds, worden gedwongen tot medewerking. Het Parool, 06-06-92

In grote lijnen kwam die reorganisatie erop neer dat er één soort ziektekostenverzekering moest komen, in plaats van ziekenfonds en particuliere verzekering. Simons is hier niet in geslaagd. Oorzaken: een politieke meerderheid voor zijn in 1990 ontvouwde plan-Simons heeft stelselmatig ontbroken en de tegenwerking van ‘het veld’ was bijzonder groot; verzekeraars, specialisten, farmaceuten en vooral de werkgeversorganisatie VNO moesten niets van het plan-Simons hebben. NRC Handelsblad, 01-10-93

Evenmin hebben deze ontboezemingen iets te maken met de lekbehoefte van departementen die permanent aan het onderhandelen zijn met wat genoemd wordt ‘het veld’. Trouw, 24-03-93

Volgens de bewindslieden heeft het ‘veld’ vorig jaar tot twee keer toe nadrukkelijk aangegeven dat de veranderingen per 1 januari verantwoord waren. Trouw, 21-03-97