Wat is de betekenis van Werkgeversorganisatie?

2023-03-31
Arbeidsmarktmakelaars begrippenlijst

H. van Lieshout (2007)

Werkgeversorganisatie

Organisatie waarin werkgevers zich hebben verenigd om hun belangen te dienen.

2023-03-31
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

2023-03-31
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Werkgeversorganisatie

v. (-s), vereniging waarin werkgevers samengaan ter behartiging van hun economische en/of sociale belangen. Werkgeversorganisaties zijn in het algemeen in afzonderlijke bedrijfstakken ontstaan. In latere instantie ontstonden de overkoepelende werkgeversverbonden. De belangrijkste daarvan in Nederland zijn het Ned. Christelijk Werkgevers Verbond (NC...

Lees verder