Muiswerk

Woordenboek van Muiswerk Educatief

Gepubliceerd op 14-11-2017

2017-11-14

voorwerp

betekenis & definitie

voorwerp - zelfstandig naamwoord
uitspraak: voor-werp

1. iets wat je kunt aanraken, wat meestal niet leeft en niet al te groot is
♢ dit vierkante voorwerp heet een kubus
1. gevonden voorwerpen
[dingen die gevonden zijn]
2. een zaak, proces of persoon waarover men kan spreken of denken
♢ zijn besluit is geen voorwerp van discussie
3. een zinsdeel dat personen of zaken aangeeft, die nauw betrokken zijn bij de handeling van het werkwoord
♢ in de zin 'hij heeft het op Eugène gemunt', is Eugène een voorwerp
1. het lijdend voorwerp (direct object)
[geeft aan waar de handeling van het gezegde direct op gericht is: Jan slaat Piet (lijdend voorwerp)]
2. het meewerkend voorwerp (indirect object)
[geeft aan waar de handeling van gezegde + lijdend voorwerp op gericht is: Jan geeft Piet (meewerkend voorwerp) een boek]

Zelfstandig naamwoord: voor-werp
het voorwerp
de voorwerpen
het voorwerpje

Synoniemen
ding, object