Wat is de betekenis van voorwerp?

2023-04-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

voorwerp

voorwerp - Zelfstandignaamwoord 1. een object, iets dat fysiek bestaat 2. (grammatica) lijdend ~, → lijdend voorwerp 3. (grammatica) meewerkend ~, zinsdeel dat indirect aan de handeling deelneemt → meewerkend voorwerp 4. (grammatica) handelend ~, zinsdeel dat in de zin een handeling verricht voorwerp - ...

Lees verder
2023-04-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

voorwerp

voorwerp - zelfstandig naamwoord uitspraak: voor-werp 1. iets wat je kunt aanraken, wat meestal niet leeft en niet al te groot is ♢ dit vierkante voorwerp heet een kubus 1. gevonden voorwerpen [din...

Lees verder
2023-04-02
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

voorwerp

Iets tastbaars dat in de les gebruikt kan worden.

2023-04-02
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

voorwerp

- het voorwerp van bespreking, het onderwerp van bespreking. Welke de exacte positie gaat zijn van de SP in het gemeentebeleid voor de komende zes jaar, is nog onduidelijk. Volgens Brouns is het samengaan van CVP en SP een voorwerp van bespreking. - HV, 10-10-2000.

Lees verder
2023-04-02
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Voorwerp

s.n., ding (it).

2023-04-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Voorwerp

o. (-en), object: 1. zaak in haar relatie tot de persoon die haar waarneemt of behandelt: wij zagen een rond voorwerp op het water drijven; men wordt verzocht de voorwerpen (die tentoongesteld zijn) niet aan te raken ; men vatte het voorwerp met duim en wijsvinger voorzichtig aan ; — ook zonder gedachte aan een relatie, maar dan...

Lees verder
2023-04-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

voorwerp

o. -en: 1. ’t geen men voor zich waarneemt: zaak, ding: een aantal voorwerpen van kunst, zaken; het voorwerp van spot; het voorwerp van het onderzoek, doel; zie stoffelijk; 2. naam van een zinsdeel: men onderscheidt: medewerkende, lijdende, oorzakelijke voorwerpen.

Lees verder
2023-04-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Voorwerp

of object (philol.). In het zinsverband zijn de voornaamste elementen het onderwerp en het gezegde. Is behalve het onderwerp nog iemand of iets anders, door een zelfstandig naamwoord of voornaamwoord uitgedrukt, betrokken bij datgene, wat door het grammatisch gezegde wordt uitgedrukt, dan noemt men dit het voorwerp. We maken onderscheid tusschen li...

Lees verder
2023-04-02
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

voorwerp

('vo:rwerp) o. (-en; -je) [datgene wat vóór iemands ogen geworpen is, voor hem staat] I. Eig. 1. stoffelijke zaak : een van kunst, van smaak. Syn. → ding. 2. Uitbr. persoon : een geliefd -. II. Metf. [datgene wat vóór de ogen staat van de geest] 1. datgene waarover iemand of iets zijn werking doet gaan : w...

Lees verder
2023-04-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Voorwerp

o. (-en), 1. zaak in haar relatie tot de persoon die haar waarneemt of behandelt: men wordt verzocht de voorwerpen (die tentoongesteld zijn) niet aan te raken; voorwerpen van kunst; een stoffelijk voorwerp; 2. zaak waarop een werking gericht is: het voorwerp van onderzoek; dat waarop zich een gevoel richt: het voorwerp van zijn liefde; 3. (taalku...

Lees verder
2023-04-02
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

VOORWERP

VOORWERP - o. (-en), zaak : verschillende voorwerpen van smaak; iets wezenlijks of denkbeeldigs; — doel: het voorwerp van mijn onderzoek is ...; — (fig.) persoon : een geliefd voorwerp; — (nat. hist.) individu; — (taalk.) bepalingen die de zelfstandigheden beteekenen die noodzakelijk bij de werking of de hoedanigheid, door...

Lees verder
2023-04-02
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Voorwerp

zie Onderwerp, zie Ding.