Synoniemen van voorwerp

ding, oprijzen, objectvoordoen
2019-10-21

voorwerp

voorwerp - Zelfstandignaamwoord 1. een object, iets dat fysiek bestaat 2. (grammatica) lijdend ~, → lijdend voorwerp 3. (grammatica) meewerkend ~, zinsdeel dat indirect aan de handeling deelneemt → meewerkend voorwerp 4. (grammatica) handelend ~, zinsdeel dat in de zin een handeling verricht voorwerp - Werkwoord 1. (in een bijzin) eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van voorwerpen ♢... dat ik voorwerp

2019-10-21

voorwerp

Iets tastbaars dat in de les gebruikt kan worden.

2019-10-21

voorwerp

voorwerp - zelfstandig naamwoord uitspraak: voor-werp 1. iets wat je kunt aanraken, wat meestal niet leeft en niet al te groot is ♢ dit vierkante voorwerp heet een kubus 1. gevonden voorwerpen [dingen die gevonden zijn] 2. een zaak, proces of persoon waarover men kan spreken of denken

2019-10-21

VOORWERP

VOORWERP - o. (-en), zaak : verschillende voorwerpen van smaak; iets wezenlijks of denkbeeldigs; — doel: het voorwerp van mijn onderzoek is ...; — (fig.) persoon : een geliefd voorwerp; — (nat. hist.) individu; — (taalk.) bepalingen die de zelfstandigheden beteekenen die noodzakelijk bij de werking of de hoedanigheid, door het gezegde uitgedrukt, zijn betrokken, die daarop invloed uitoefenen of den invloed ondergaan : in de spraakk. onderscheidt men lijdend, belanghebbend en oorzakelijk...

2019-10-21

Voorwerp

zie Onderwerp, zie Ding.