Woonhuizen in Durgerdam betekenis & definitie

De oude eenlaagse houten dorpshuizen hebben vaak een 17de-eeuws houtskelet van kort na de dorpsbrand van 1687. Voorbeelden hiervan zijn Durgerdammerdijk 38, 43, 44, 87, 123, 124, 135 en 136. Deze hebben alle een (later vernieuwd) puntvormig houten voorschot met windveren en in de top een afweerteken.

Tegen het opwaaien van de pannen zijn vaak delen van het dak voorzien van een raamwerk met latten. Het met 17de-eeuws houtskelet uitgevoerde huis Durgerdammerdijk 144 bezit een 19de-eeuws tuitvormig voorschot. De huizen Durgerdammerdijk 59, 60 en 61 hebben een in opzet 18de-eeuws kern en een houten voorschot met in- en uitgezwenkte zijkanten en een klein bekronend fronton.

Durgerdammerdijk 97 is een kleine houten visserswoning met een mogelijk 18de-eeuwse constructie. Van het houten huis Durgerdammerdijk 72, met 17de-eeuws houtskelet, heeft men het voorste deel in de 19de eeuw met een verdieping verhoogd. Voorbeelden van de minder frequent voorkomende dwarse eenlaagspanden zijn de houten huizen Durgerdammerdijk 160 en 206, beide met een mogelijk 18de-eeuwse constructie, alsmede Durgerdammerdijk 134 en 162 (19de eeuw).

Gepubliceerd op 26-05-2017