Scholen in Den Burg betekenis & definitie

De Oude School (Burgwal 20) is een gepleisterd eenlaagspand uit circa 1850. ‘Um 1800’-details vertoont de voorm. Zeevaartschool (Schilderend 39), gebouwd in 1913 als een vierklassige gangschool met hoger ingangsgedeelte. Na 1933 diende ze als M.U.L.O.-school, thans als dorpshuis. De R.K. lagere St.-Jozefschool (Beatrixlaan 46; circa 1920) is een achtklassige school op V-vormige plattegrond. Een aardige zesklassige school met handenarbeidlokaal is de openbare lagere school (Molenstraat 80; 1957).

Gepubliceerd op 26-05-2017