Naoorlogse kerken in Amsterdam-Sloterdijk betekenis & definitie

In Bos en Lommer staat de voorm. R.K. St.-Jozefkerk (R. Scottsstraat 7; 1951-'52, G.H.M. Holt en K.P. Tholens). Deze geheel in beton uitgevoerde, recht gesloten, driebeukige kerk heeft een brede westwerkachtige toren met portaaluitbouw. Het koorgewelf is beschilderd en verder bevat het interieur een Jozefbeeld (1954) en een reliëf (1956) van A. Termote.

Een andere opvallende betonnen kerk in deze wijk is de (Geref.) Pniëlkerk (Bos en Lommerweg 187; 1953-'54, B.T. Boeyinga). Dit gebouw is bekleed met betonnen sierelementen en de twee kleine torens worden bekroond door een ranke opengewerkte staalconstructie voor uurwerk en klok. De voorm. R.K. St.-Catharinakerk in Slotermeer (Burg. Eliasstraat 74; 1955-'56, A. Evers en G.J.M. Sarlemijn) is een monumentale driebeukige basilicale kerk met apsis en aangebouwde lage klokkentoren. Deze op vroeg-christelijke voorbeelden geïnspireerde traditionalistische kerk (Bossche school) is sinds 1993 in gebruik als Syrisch-orthodoxe kerk. In dezelfde traditionalistische stijl uitgevoerd is de R.K. O.L. Vrouwe van Lourdeskerk in Slotermeer (Noordzijde 42; 1956-'57 M.J. Granpré Moliere, uitvoering A. Evers en G.J.M. Sarlemijn). Deze lage driebeukige hallenkerk met apsis en doopkapel heeft men in 1993 inwendig verkleind. Eveneens in Slotermeer staat het traditionalistische zaalgebouw van de Doopsgez. kerk ‘De Olijftak’ (Brug. Rendorpstraat 60; 1956, K.L. Sijmons) met een gevelsculptuur van W. Cozijn. Een zaalkerk in traditionalistische vormen is verder de (Herv.) Opstandingskerk in Bos en Lommer (Bos en Lommerplein 25; 1956, M.F. Duintjer). Vanwege de opvallende ranke en afgeschuinde toren wordt deze kerk ook wel ‘de kolenkit’ genoemd. Een kleine opengewerkte toren heeft de (Evang. Luth.) Augustanakerk in Bos en Lommer (Erasmusgracht 24; 1957, F.B. Jantzen). In 1993 verbouwd tot appartementen is de voorm. R.K. O.L. Vrouwe van Zeven Smartenkerk in Geuzenveld (Aalbersestraat 244; 1958-'60, H.J.P. de Vries). Deze op vroeg-christelijke voorbeelden geïnspireerde, driebeukige basiliek heeft een klokkentoren aan de achterzijde en in de voorgevel een groot roosvenster.

Voorbeelden van moderne kerken zijn de (Geref.) Sionskerk in Geuzenveld (H. Colijnstraat 22; 1957, C. van der Bom) en de Herv. kerk ‘De Hoeksteen’ in Slotermeer (L. Couperusstraat 133; 1962-'63, P. Zanstra). De laatste heeft een sgraffito cherubijn gemaakt door D. Elffers. De voorm. Geref. kerk (Vrijgemaakt) ‘De Kandelaar’ in Slotermeer (Burg. Vening Meineszlaan 64; 1963, G. Kliphuis), een zaalkerk met vrijstaande klokkentoren, is nu in gebruik bij het Leger des Heils.

Gepubliceerd op 22-05-2017