Wat is de betekenis van Naoorlogse kerken in Amsterdam-Sloterdijk?

2006
2021-01-15
Monumenten in Noord Holland

Encyclopedie over monumenten in Noord Holland (2010)

Naoorlogse kerken in Amsterdam-Sloterdijk

In Bos en Lommer staat de voorm. R.K. St.-Jozefkerk (R. Scottsstraat 7; 1951-'52, G.H.M. Holt en K.P. Tholens). Deze geheel in beton uitgevoerde, recht gesloten, driebeukige kerk heeft een brede westwerkachtige toren met portaaluitbouw. Het koorgewelf is beschilderd en verder bevat het interieur een Jozefbeeld (1954) en een reliëf (1956...

Lees verder