Lutjebroek(gemeente Stede Broec) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan in de 12de eeuw als veenontginning langs de Streek, de ontginningsas tussen Hoorn en Enkhuizen. In 1402 werd Lutjebroek opgenomen in de Stede van Broec.

Schuin op de ontginningsas (P.J. Jongstraat) ontwikkelde zich de Horn als een tweede as.

Na de Tweede Wereldoorlog is Lutjebroek vooral aan de oostzijde uitgebreid.