Landsmeer betekenis & definitie

Dorp, ontstaan in de 12de eeuw als veenontginning aan een watergang en weg.

Dit in 1326 voor het eerst vermelde dorp groeide uit tot een langgerekt tweezijdig lintdorp (Zuideinde-Dorpsstraat-Noordeinde). De afname van het areaal grasland door vervening leidde ertoe dat men zich na 1860 op de pluimveehouderij ging toeleggen. Pas na 1900 kreeg het dorp bebouwing aan de haaks op de ontginningsas gelegen Van Beekstraat. Vanaf 1920 werden de wegsloten gedempt en na de Tweede Wereldoorlog volgde een ruilverkaveling. Toen is het dorp verder uitgebreid en is Landsmeer een forenzendorp van Amsterdam geworden.

Gepubliceerd op 26-05-2017