Kwekerijkassen in Aalsmeer betekenis & definitie

Van de voorm. kassencomplexen resteren nog enkele hoge gemetselde schoorstenen, zoals die achter de kwekerswoning Oosteinderweg 53, voorzien van decoraties in witte steen (circa 1890), en die achter de huizen Stommeerkade 12-14 (circa 1935) van de firma ‘De Ridder’ (Den Haag).