Kasteel Heemstede in Heemstede betekenis & definitie

(Ir. Lelylaan 33) werd rond 1290 gebouwd nabij de monding van de (Zuider Buiten) Spaarne en kreeg zijn grootste omvang ten tijde van ambachtsheer en raadspensionaris Adriaan Pauw († 1653). Sinds de afbraak van dit omgrachte kasteel in 1810 resteren alleen de funderingen.

Deze zijn toegankelijk via een natuurstenen brug met beeldhouwwerk en poort, gebouwd in 1648 ter gelegenheid van de Vrede van Munster, met rijke maniëristische bouwfragmenten uit Leiden. Op het voorplein staat een langgerekt 17de-eeuws bouwhuis met torenvormige aanbouw (restant poortgebouw). De poortdoorgang wordt bekroond door schilddragende leeuwen en het wapen van Adriaan Pauw. Het poortje in de lange gevel is samengesteld uit van elders afkomstige bouwfragmenten. Een tweede bouwhuis is in 1957 ingestort en niet herbouwd. Verder is er nog een 17de-eeuws duifhuis met een wapensteen boven de ingang.

Gepubliceerd op 26-05-2017