In het voorm. Echobos in Muiderberg betekenis & definitie

(Echolaan ong.) staat de zogenoemde ‘echomuur’. Deze mogelijk uit 1729 stammende halfronde muur (gerestaureerd 1999) was een vermaakselement op de kleine buitenplaats Rustwijk, gesticht in 1665 door Johan Six. In 1837 werd het bos grotendeels gekapt, maar een gedeelte rond de echomuur, enkele 18de-eeuwse boomgroepen en een na 1801 ontstane laan tot aan de meent zijn behouden. De in 1932 door D.F. Tersteeg ontworpen doolhoftuin is nauwelijks meer te herkennen; wel is een toegangspoortje bewaard gebleven.

Gepubliceerd op 30-05-2017