In de Havenbuurt in Marken betekenis & definitie

staan langs de haven voornamelijk vrijstaande vissershuizen van na de overstroming in 1916.

De meeste panden zijn inmiddels verbouwd tot winkels en café-restaurants. De huizen met een ingang aan de dijk hebben een, oorspronkelijk op palen gebouwd, achterhuis. Bij een aantal bestaat die constructie nog, zoals bij het ingrijpend vernieuwde pand Havenbuurt 6 (nu restaurant ‘Land en Zeezicht’) en bij de dwarse huizen Havenbuurt 21-34 (circa 1917). De panden Havenbuurt 21-23 hebben dubbele, dwars uitgebouwde achterhuizen op palen. Bij andere dwarse huizen, zoals Havenbuurt 8-10 en 19-20 (beide in opzet tweede helft 19de eeuw), zijn de palen deels of geheel vervangen door een houten onderbouw.

Gepubliceerd op 26-05-2017