Het voorm. station in Uithoorn betekenis & definitie

(Stationsstraat 41), een tweelaags pand met lagere aanbouwen en een erker, werd in 1911-'12 gebouwd voor de Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij aan de lijn Aalsmeer-Nieuwersluis. Na de sluiting van het station in 1936 volgde de verbouwing tot woningen. Vóór 1923 werd aan de voorzijde een vestibule aangebouwd (balkon 1948) en later zijn de gevels aan de straatzijde gepleisterd. Het tegeltableau met stationsnaam is van de firma Westraven. Bij het complex behoort een voorm. toiletgebouw.

Gepubliceerd op 30-05-2017