Het voorm. station in Vijfhuizen betekenis & definitie

(Spieringweg 510) werd in 1911-'12 gebouwd voor de Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij aan de lijn Haarlem-Hoofddorp-Leiden. Na de sluiting in 1936 heeft men het wit gepleisterde tweelaagse gebouw verbouwd tot woning.