Het voorm. station in Twisk betekenis & definitie

(Westeinde 3) werd in 1886 gebouwd voor de Locaalspoorwegmaatschappij ‘Hollands Noorderkwartier’ aan de lijn Hoorn-Medemblik. Het door A.J.

Krieger ontworpen langwerpige eenlaagspand heeft een vrijstaand toiletgebouwtje.