Het voorm. forteiland Pampus in Muiden betekenis & definitie

(IJmeer ong.), gelegen ten noorden van Muiden in het IJsselmeer, is een ellipsvormig eiland, aangelegd in 1887-'95 op een gelijknamige ondiepte om Amsterdam te behoeden voor geschutsvuur vanaf oorlogsschepen. Het hoofdgebouw (escarpegebouw) bestaat uit een eenlaags bouwdeel met verblijfs- en munitieruimten en twee forse geschutstorens.

Daarin bevonden zich reusachtige, hefbare stalen pantserkoepels met geschut (afgevoerd in Tweede Wereldoorlog). Om het hoofdgebouw ligt een brede droge gracht en aan de buitenzijde de contrescarp, rondom met een bescherming van glacis en stortsteendam. Dit na 1932 buiten gebruik geraakte fort is formeel in 1952 opgeheven.

Gepubliceerd op 30-05-2017