Het voorm. diaconiehuis in Naarden betekenis & definitie

(Turfpoortstraat 53) is een mogelijk 17de-eeuws diep pand, waarvan de gevel vermoedelijk rond 1750 is verbouwd tot lijstgevel. Een wapensteen uit 1741 verwijst naar de stichter Jacobus Verhoef.

Gepubliceerd op 30-05-2017