Wat is de betekenis van Het voorm. diaconiehuis in Naarden?

2006
2021-05-16
Monumenten in Noord Holland

Encyclopedie over monumenten in Noord Holland (2010)

Het voorm. diaconiehuis in Naarden

(Turfpoortstraat 53) is een mogelijk 17de-eeuws diep pand, waarvan de gevel vermoedelijk rond 1750 is verbouwd tot lijstgevel. Een wapensteen uit 1741 verwijst naar de stichter Jacobus Verhoef.