2019-10-23

Het voorm. diaconiehuis in Naarden

(Turfpoortstraat 53) is een mogelijk 17de-eeuws diep pand, waarvan de gevel vermoedelijk rond 1750 is verbouwd tot lijstgevel. Een wapensteen uit 1741 verwijst naar de stichter Jacobus Verhoef.