Herv. kerk in Aalsmeer betekenis & definitie

De Herv. kerk in Aalsmeer (Dorpsstraat 11), oorspronkelijk gewijd aan Petrus en Paulus, ligt op een omgracht kerkhof. Deze recht gesloten kerk heeft drie dwarsbeuken en een toren van drie geledingen met achtzijdige spits. Vermoedelijk deels op de funderingen van een 15de-eeuwse voorganger kwam in 1549 een laat-gotische kerk tot stand van het hallentype, waarbij elke dwarsbeuktravee werd voorzien van een topgevel met venster. In 1653 werd de kerk vergroot, mogelijk door verlenging van de middelste dwarsbeuk. Na de sloop van de oude toren in 1843 verrees in 1868 de huidige toren met een decoratie van natuursteenblokken.

Het interieur wordt gedekt door elkaar kruisende houten tongewelven met trekbalken, die bij de middenbeuk rusten op zuilen met rankenkapitelen. Aan de zuid- en de oostzijde bevindt zich een doorlopende galerij. Tot de inventaris behoren een preekstoel (derde kwart 17de eeuw) en een door H. Knipscheer gebouwd orgel (1868). De pastorie (Dorpsstraat 14) is een vroeg-19de-eeuws diep pand, verbouwd rond 1910.

Gepubliceerd op 22-05-2017