Herst. Evang. Luth. kerk in Amsterdam betekenis & definitie

De voorm. Herst.

Evang. Luth. kerk (Kloveniersburgwal 50) is een driebeukige zaalkerk met Lodewijk XVI-elementen, gebouwd in 1792-'93 door timmerman Jan Smit onder supervisie van Abraham van der Hart voor een in 1781 afgescheiden groep orthodoxe lutheranen.

Het middenrisaliet van de brede voorgevel is voorzien van ionische pilasters en een houten fronton, met daarin een reliëf van B.W.H. Ziesenis.

Inwendig wordt het schip gedekt door een tongewelf. Er zijn ingrijpende verbouwingen uitgevoerd in 1950 na de sluiting van de kerk (bankkantoor) en in 1996 (theater).