Aalsmeer betekenis & definitie

Aalsmeer is een dorp, ontstaan in de middeleeuwen als veenontginning met als ontginningsas de Uiterweg-Oosteinderweg. Dit in 1199 voor het eerst vermelde dorp behoorde oorspronkelijk tot het Kennemerland, waar het als gevolg van de vervening in de 16de eeuw van werd gescheiden door het Haarlemmermeer. In de 17de eeuw werden enkele oude meren drooggemalen, zoals het Stormmeer (1650) en het Hornmeer (1674). Daar ging men fruit telen en vruchtbomen kweken. Na 1850 volgde het droogleggen van andere meren en veenplassen, zoals de Schinkelplas (1858), de Oosteinderpoel (1868) en het Legmeer (1883). Daar kweekte men potplanten en vanaf 1880 ook snijbloemen. Al in 1872 werd een verwarmde kas in gebruik genomen. In 1912 vestigde zich een eerste veiling en sindsdien is Alsmeer een internationaal vermaard centrum van de bloementeelt.

Het dorp zelf had te lijden van een dorpsbrand in 1844. J.H.W. Leliman leverde een eerste uitbreidingsplan in 1908 (gewijzigd 1912). Uitbreidingen aan de zuidoostzijde vonden vanaf 1928 plaats naar een plan van J.G. Wiebenga, gebaseerd op een voorstel van Op ten Noort & Scheffer. In de voormalige Oostereinderpoel verrezen tussen 1930 en 1960 veel woningen. Na de Tweede Wereldoorlog is Aalsmeer aan de zuiden de oostzijde verder gegroeid en heeft men aan de zuidoostzijde een industrieterrein ingericht met een enorme nieuwe bloemenveiling (1975).

Gepubliceerd op 22-05-2017