Etersheim in Oosthuizen betekenis & definitie

Dit dorp ten noordoosten van Oosthuizen ligt aan de Zuiderzeedijk, waar in 1618 bij een dijkdoorbraak een groot wiel ontstond. De bijbehorende Etersheimerbraak werd in 1632 drooggemalen. Uit 1890 dateert de voorm. eenklassige openbare lagere school met onderwijzerswoning (Etersheim 8), waar schoolmeester C. Joh. Kievit vanaf 1891 de populaire jongensboekenserie ‘Dik Trom’ schreef. De voorm. Herv. kerk (Etersheim 10) is een eenbeukige kerk met driezijdige koorsluiting, gebouwd in 1905 ter vervanging van een kerk uit 1639. Eveneens uit 1905 is de voorm. pastorie (Etersheim 9). Ter bemaling van de Etersheimerbraakpolder diende de in 1886 gebouwde poldermolen Etersheimer Braakweg 5, een met riet gedekte achtkantige binnenkruier op een met hout beklede voet (herbouwd 2002).

Gepubliceerd op 30-05-2017