Evang. Luth. kerk in Alkmaar betekenis & definitie

De Evang. Luth. kerk (Oudegracht 187) is een zaalkerk uit 1692 met smalle spitsboogvensters en een afgeplat schilddak. De hoofd- en de zijingang worden omsloten door een korfboog met blokjes natuursteen. Een houten koofplafond met verhoogd middenveld dekt het interieur. Tot de inventaris uit de bouwtijd behoren de preekstoel, de kerkenraadsbanken en een tochtportaal. Uit 1754 dateert het mogelijk door Pieter Müller gebouwde orgel (gewijzigd L. Ypma, 1879).

Gepubliceerd op 22-05-2017