Den Hoorn (gemeente Texel) betekenis & definitie

Dorp op het eiland Texel, ontstaan in de middeleeuwen aan de rand van een keileemopduiking. Het dorp kreeg hierdoor een langgerekte structuur (Klif, Herenstraat, Diek), deels geflankeerd door achterstraten (Hoge en Lage Achterom). Het dorp werd in 1398 door Friezen verwoest en rond 1479 platgebrand. De kerk staat iets terzijde aan de noordkant van het dorp. Veel van de huizen aan de hoofdstraat zijn oorspronkelijk gebouwd als loodshuizen en schipperswoningen. Den Hoorn is een beschermd dorpsgezicht.

Gepubliceerd op 26-05-2017