De Evang. Luth. kerk in Enkhuizen betekenis & definitie

(Breedstraat 40) [5] kwam in 1843 naar ontwerp van stadsarchitect Schokker tot stand ter vervanging van een kerk uit 1623 aan de Noorder Boerenvaart. Dit sobere neoclassicistische zaalgebouw verrees tegen het als pastorie in gebruik genomen woonhuis Breedstraat 42, dat is voorzien van een deuromlijsting in Lodewijk XIV-stijl. In 1851 volgde een uitbreiding met een consistorie en een catechisatieruimte. De in 1990 gerestaureerde kerk bevat een uit de oude kerk afkomstige preekstoel in Lodewijk XIV-stijl (1735, Pieter de Nicolo), een doophek en doopbogen (tweede helft 18de eeuw) en een door Gideon Thomasz B├Ątz gebouwd orgeltje met Lodewijk XV-details (1782).

Gepubliceerd op 26-05-2017