De Evang. Luth. kerk in Edam betekenis & definitie

(Voorhaven 135) [4] kwam in 1739-'41 tot stand onder leiding van Jacob Laan ter plaatse van het rond 1400 gestichte H. Geestgasthuis, dat tot 1738 als stadhuis dienst had gedaan.

Deze zaalkerk heeft een gevel met ionische deuromlijsting en geblokte hoekpilasters (1740).De attiek bevat een cartouche in Lodewijk XIV-stijl met gebeeldhouwde zwaan. De kerk is gerestaureerd in 1991. Het door een houten tongewelf gedekte interieur bevat een preekstoel (circa 1740), een doophek en doopbanken (circa 1740), twee lessenaars en twee doopbogen van koper (tweede kwart 18de eeuw), een koperen kroon (1747), een wijzerplaat (1772), een door G.T. Bätz gebouwd orgel (1809) en een door G. Broeze vervaardigde doopvont (1944, ontwerp F.B. Jantzen).