De Evang. Luth. kerk in Haarlem betekenis & definitie

(Witte Herenstraat 22) [6], een eenbeukige kerk voorzien van een geveltoren met spits, werd in 1614-'15 gebouwd ter plaatse van het Witherenklooster en kreeg in 1895 een neogotische facade met toren. De kerk bevat een grotendeels 17de-eeuwse inventaris en een door J.

Strobel gebouwd orgel (1882). In het naastgelegen Luth. hofje staat de in Nieuw Historiserende vormen uitgevoerde consistorie (circa 1915).